Bli medlem 2

Väder Gällivare

 

FULLVÄRDIG MEDLEM:

Att bli fullvärdig medlem kostar 800:-/år och medlemskapet måste först godkännas av styrelsen. För make/maka/sambo är kostnaden 400:-/år, det vill säga totalt 1.200:-/år för sammanboende par.

Känner du att du vill bli fullvärdig medlem, kontakta någon i styrelsen eller skicka din intresseanmälan till: styrelsen@miningtowncruisers.se

Fullvärdig medlem ÄGER RÄTT att:

· delta i möten och andra sammankomster

· rösta på möten som anordnas av föreningen

· ta del av fortlöpande information om föreningens angelägenheter

· utnyttja föreningens verktyg, maskiner och lokaler

Fullvärdig medlem HAR SKYLDIGHET att:

· följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen

· deltaga i föreningens aktiviteter såsom byggnationer, arrangemang av olika slag, iordningställande före och efter arrangemang, städning av lokaler, höst- och vårstädning av föreningens områden osv.

 

VÄLKOMMEN som medlem!


© Mining Town Cruisers

2015-2016